Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Zbigniew Mroczek
ul. Pułtuska 46
07-200 Wyszków

Nip. 762-000-77-96
chatkapuchatka@op.pl
tel. 29 742 85 61

Swoje dane przekazujecie nam Państwo dobrowolnie decydując się na kontakt z nami w celu obustronnych jak zakładamy korzyści.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych  czyli  np. przekazaniu informacje produkcie o które Państwo prosicie oraz ewentualnego zrealizowania zamówienie  Państwu w naszym sklepie. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest kontakt z Państwem , ale tylko pod warunkiem że to Państwo go potrzebujecie .

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Masz prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania przez zgłoszenie swego sprzeciwu tego pod adresem email

chatkapuchatka@op.pl

Masz prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (adres email chatkapuchatka@op.pl), a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie przekażemy  Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej czy innej firmie za wyjątkiem konieczności wysłania zamówionego ewentualnie przez Państwa produktu firmą kurierską.